+

ताजा अपडेट +

ट्रेन्डिङ +

मलाई प्यारो लाग्छ हाम्रो नेपाल प्रहरी …….

मलाई प्यारो लाग्छ हाम्रो नेपाल प्रहरी …….

मनाेज डाँगी म जस्तो अवस्थामा जहाँ भएपनि सुरक्षित महशुस गरिरहेको हुन्छु ।किन कि मलाई नेपाल प्रहरी प्रति धेरै विश्वास भएकोले...