+

ताजा अपडेट +

ट्रेन्डिङ +

दुई अक्षरले बनेको माया, जहाँ संसार छ….

दुई अक्षरले बनेको माया, जहाँ संसार छ….

माया दुई अक्षरले बनेको शब्द हो । जहाँ संसार अटेको हुन्छ । नत यसलाई हेर्न सकिन्छ, न देख्न सकिन्छ, नत...